Головна

 

Педагогічний та учнівський колектив

НВК "Загальноосвітня школа  I-III ступенів - ліцей"

м. Подільська Одеської області,

вітає всіх на своєму інформаційному сайті.

Педагогічний колектив школи - це творчі, досвідчені вчителі, які мають високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами організації навчально-виховного процесу, спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційний освітніх технологій у навчально-виховний процес.


Проблема школи
«Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі     інноваційних підходів до організації навчально- виховного процесу в умовах розбудови нової української школи»

Пріоритетні завдання:

 • залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду,
 • формування нового педагогічного мислення;
 • особистісно діяльнісний розвиток школярів на основі використання інноваційних технологій;
 • забезпечення самореалізації особистості в різних творчої та інтелектуальної діяльності;
 • вдосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів;
 • проведення моніторингових досліджень якості освіти та вихованості;
 • гуманізація навчально-виховного процесу;
 • створення оптимальних психологічних умов праці для самореалізації особистості;
 • створення умов для формування духовно багатої, фізично здорової особистості;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • постійна співпраця з батьками, громадськими організаціями, державними бізнесовими структурами, пошук та залучення позабюджетних джерел фінансування для розвиткунавчального процесу.